1 Mərtəbəli layihələr

 • Ölçü: 9m x 6m
  Sahə: 54 m2
 • Ölçü: 9m x 9.1m
  Sahə: 81.9 m2
 • Ölçü: 9.8m x 11.2m
  Sahə: 109.8 m2
 • Ölçü: 10.4m x 14.9 m
  Sahə: 155.0 m2
 • Ölçü: 10.5m x 9.5m
  Sahə: 100 m2
 • Ölçü: 10.6m x 11.8m
  Sahə: 125 m2
 • Ölçü: 11.0m x 9.2m
  Sahə: 101.2 m2
 • Ölçü: 12.0m x 10.5m
  Sahə: 126 m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Проектирование зданий и сооружений, необходимых для строительства, и их необходимо информировать об операции.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *